Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ - Chapter 103

[Cập nhật lúc: 22:22 08/02/2024]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 1
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 2
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 3
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 4
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 5
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 6
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 7
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 8
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 9
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 10
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 11
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 12
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 13
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 14
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 15
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 16
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 17
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 18
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 19
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 20
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 21
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 22
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 23
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 24
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 25
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 26
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 27
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 28
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 29
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 30
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 31
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 32
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 33
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 34
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 35
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 36
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 37
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 38
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 39
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 40
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 41
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 42
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 43
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 44
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 45
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 46
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 47
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 48
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 49
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 50
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 51
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 52
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 53
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 54
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 55
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 56
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 57
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 58
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 59
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 60
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 61
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 62
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 63
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 64
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 65
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 66
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 67
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 68
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 69
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 70
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 71
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 72
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 73
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 74
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 75
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 76
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 77
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 78
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 79
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 80
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 81
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 82
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 83
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ chap 103 - Trang 84
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Hệ thống Mèo Béo
Hệ thống Mèo Béo Cấp 4
Bút víp pro phết
Hắc kị sĩ
Hắc kị sĩ Cấp 5
Nghe thằng tân thủ nói chuyện ngứa đít vc
Black Catz
Black Catz Cấp 5
Map trước end game tí hẹo, map này thì chả khác đi chợ là mấy.
Linh Âm Đạo Sư
Linh Âm Đạo Sư Cấp 5
Black CatzThì ở chap 58 có bảo r còn gì, trong ngục giam thì trưởng giám ngục vô địch ở ngoại vực
Ndf
Ndf Cấp 5
Linh Âm Đạo SưTrưởng giám ngục thì lq j đâu main vẫn đập đc ổng dễ mà đứa làm main bị thương là cái đứa gác cổng ấy
Linh Âm Đạo Sư
Linh Âm Đạo Sư Cấp 5
NdfGác cổng là khác còn giám ngục trưởng khác, đọc lướt hay gì bảo main đập giám ngục trưởng dễ, là đập hay phải để chúc tướng giữ chân, đừng có xàm l kiểu k nhất thiết phải đánh vì mục tiêu là thoát ngục, quy tác sinh ra trong tg đó là tồn tại như thiên đạo r, nó quy định giám ngục trưởng vô địch trong ngục thì main lấy cc gì ăn đx?
Ndf
Ndf Cấp 5
Linh Âm Đạo Sưv chắc lúc đó mình nhìn nhầm đứa Nhg mà đứa đánh main bị thương là đứa gác cổng mà lq j trưởng giám ngục nó có làm main bị thương đâu
Linh Âm Đạo Sư
Linh Âm Đạo Sư Cấp 5
NdfThứ nhất nó phải đánh vs main vì quy tắc bắt buộc phải đánh nhưng nó cũng k hoàn toàn muốn
Thứ 2 chúc tướng chặn lại để main đi chứ giám ngục trưởng đx đánh nhau vs main cái nào à
Thứ 3 nếu main hạ được giám ngục trưởng thì chẳng có lí do gì phải để chúc tướng giữ chân lại
Main nó thông minh nó hiểu quy tắc bô địch trong ngục của giám ngục trưởng nên chỉ giữ chân đx chứ ko lao vào đánh ngu chứ k phải ngu ngu bô bô cái mồm bảo main hạ giám ngục trưởng dễ dàng
Ndf
Ndf Cấp 5
Linh Âm Đạo SưT bt t sai chỗ đấy r Nhg m hiểu t nói cái j ko v:)))
Linh Âm Đạo Sư
Linh Âm Đạo Sư Cấp 5
NdfM bảo trưởng giám ngục ko làm main bị thương, thì t bảo 2 đứa còn chưa đánh nhau sai chỗ nào à
Ndf
Ndf Cấp 5
Linh Âm Đạo SưỞ cái đầu tiên đấy nó bảo map trc tý hẹo thì đấy là do thg gác cổng Nhg m lại bảo là trong ngục giam trưởng giaá ngục vô địch t thấy chả lq j
Linh Âm Đạo Sư
Linh Âm Đạo Sư Cấp 5
NdfCái đó t rep m à, còn m lại bảo main đập trưởng giám ngục dễ là dễ dữ chưa
Ndf
Ndf Cấp 5
Linh Âm Đạo SưT đã bảo là bt t sai chỗ đập ông trưởng giám ngục r m cứ nói đi nói lại mấy lần m nhìn qua cái t viết mà ko đọc kĩ à
Diêm Vương
Diêm Vương Cấp 5
emo
Độc Giả Thần Bí
Độc Giả Thần Bí Cấp 4
Main kiểu: Đàn em đến rồi. Không cần T phải ra tay
Trần Trắc Phàm
Trần Trắc Phàm Cấp 4
quỷ văn của giang vy kìa emo
Má
Cấp 5
Bút của giang vi =))))
Đại Thần
Đại Thần Cấp 4
Nhìn sơ là biết bút của Giang Vy tiểu thư. quả nhiên cao thủ cấp hóa thần. Tại hạ bái phục
Random person
Random person Cấp 5
emochuẩn bị nồi, gia vị và thùng bia sắp có thịt cày nhậu rồi
Nhà Bán Thịt Chó
Nhà Bán Thịt Chó Cấp 4
Random personChỗ trong nghề, tôi khuyên thật.
Nhậu con này vừa dai vừa xương. Dở lắm!
Duc hung
Duc hung Cấp 5
Bút của giang vi à
Dạ Thưa bố ạ
Dạ Thưa bố ạ Cấp 5
Để trùm cuối quỷ tướng ra sau r tụi kia quéo :)))
Tu Buồi Lão Tổ
Tu Buồi Lão Tổ Cấp 5
Map này bú đậm luôn vả mặt nhẹ nhàng quá nhưng mà cũng đc
Monsieur Samael
Monsieur Samael Cấp 5
Tu Buồi Lão TổNôn sauce ava đây fr emo
Tu Buồi Lão Tổ
Tu Buồi Lão Tổ Cấp 5
Monsieur SamaelGaki ni Modotte Yarinaoshi nè bro
Monsieur Samael
Monsieur Samael Cấp 5
Tu Buồi Lão TổBro!! 10đ cho sự tốt bụng của bro emo
Nguyễn Cường
Nguyễn Cường Cấp 5
Giềng xả mắm tôm đâu thêm chai rượu nữa emo
GM
GM Cấp 5
liệu thấy quỷ tướng đám nhà trường có trực tiếp quỳ luôn ko ta
Lão ca mười tám cm
Lão ca mười tám cm Cấp 4
GMHiệu trưởng cũng là cấp quỷ tướng.vẫn có đủ năng lực để chiến 1 trận với chúc tương.main có 2 siêu phẩm âm khí thì chắc sẽ solo với thằng tôn hạo cầm giấy chú nguyền.đấm xong khả năng cao là main sẽ cầm 3 siêu phẩm âm khí về hiện thực :))))~
Trác Quản Gia
Trác Quản Gia Cấp 5
Lão ca mười tám cmđâu bạn h nó có 3 âm khí siêu phẩm 1 bút 1 bộ bài 1 cây thương h lấy nốt giấy là 4 mà
Lão ca mười tám cm
Lão ca mười tám cm Cấp 4
Trác Quản GiaÀ ừ quên cây thương cũng là siêu phẩm 😂😂😂
Bố Thiên Hạ
Bố Thiên Hạ Cấp 5
GMHiệu trưởng là quỷ tướng nhưng vẫn thua quỷ của main 1 khúc. Căn bản không có cửa. Quỷ tướng của main chẳng qua bị thụt cấp quay lại
Song Kê Xuất Sơn -Hạ
Song Kê Xuất Sơn -Hạ Cấp 5
Tháo dỡ luôn cái trường học này giờ..
emo
đêmbaphát Mườichíncm
đêmbaphát Mườichíncm Cấp 5
Song Kê Xuất Sơn -HạThu mua làm tổng hành dinh chứ 🤣🤣🤣
Cacwj
Cacwj Cấp 4
n