Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Độc Cô Tử Linh Sư - Chapter 110

[Cập nhật lúc: 20:34 29/01/2024]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 1
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 2
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 3
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 4
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 5
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 6
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 7
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 8
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 9
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 10
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 11
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 12
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 13
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 14
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 15
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 16
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 17
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 18
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 19
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 20
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 21
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 22
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 23
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 24
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 25
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 26
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 27
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 28
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 29
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 30
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 31
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 32
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 33
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 34
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 35
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 36
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 37
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 38
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 39
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 40
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 41
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 42
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 43
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 44
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 45
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 46
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 47
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 48
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 49
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 50
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 51
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 52
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 53
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 54
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 55
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 56
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 57
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 58
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 59
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 60
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 61
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 62
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 63
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 64
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 65
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 66
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 67
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 68
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 69
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 70
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 71
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 72
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 73
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 74
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 75
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 76
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 77
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 78
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 79
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 80
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 81
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 82
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 83
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 84
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 85
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 86
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 87
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 88
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 89
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 90
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 91
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 92
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 93
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 94
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 95
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 96
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 97
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 98
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 99
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 100
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 101
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 102
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 103
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 104
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 105
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 106
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 107
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 108
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 109
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 110
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 111
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 112
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 113
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 114
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 115
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 116
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 117
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 118
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 119
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 120
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 121
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 122
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 123
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 124
Độc Cô Tử Linh Sư chap 110 - Trang 125
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
FBI - Diệt thần cung
FBI - Diệt thần cung Cấp 5
Chọn thanatos có phải ngon k
Nguyễn Đức
Nguyễn Đức Cấp 5
FBI - Diệt thần cungBị debuff ngủ gật đấy. Tuy tự chiến đấu nhưng ko bảo vệ đc đồng minh
FBI - Diệt thần cung
FBI - Diệt thần cung Cấp 5
Nguyễn ĐứcCó cả an vs tha ngon hơn nhiều
Nguyễn Đức
Nguyễn Đức Cấp 5
FBI - Diệt thần cungMain bộ này đụt lắm nên nó chọn anubis là char nó từng dùng. Necro hèn và đụt nhất trong lịch sử alime emo
h
h Cấp 4
FBI - Diệt thần cungchọn tha thì phải thoả mãn điều kiện để trở thành tha, cái đấy cho phép main sử dụng sức mạnh thần 1 giờ nhưng phải thoả mãn điều kiện mới cho sài mà anurbis thì thoả mãn rồi thì việc gì mà không chọn, chọn mấy cái còn lại ko biết điều kiện là gì thì ko lên được, sau này main phải tìm điều kiện để hoá thành diêm vương cơ
nao to
nao to Cấp 5
Nguyễn ĐứcNày manhwa chứ chưa có anime ông ơi
Nanh Fenrir
Nanh Fenrir Cấp 4
FBI - Diệt thần cungHello diệt thần cung
Phúc Lê
Phúc Lê Cấp 5
FBI - Diệt thần cungCó truyện liên quan đến thanatos đấy
Mèo Ăn Trộm
Mèo Ăn Trộm Cấp 4
Phúc LêBộ thăng cấp bằng cách ngủ chứa gì nữa
No Name
No Name Cấp 5
1 thần ai cập 1 thần châu á và 1 thần gì đó hình như là lucifer  trông hợp lý nhỉ emo
Rên Haiten
Rên Haiten Cấp 5
No NameThanatos ko phải luci. Ôngd đó cùng thế hệ với Chronos, cha của Zeus trong thần thoại hy lạp. Con của Nyx, người phụ nữ duy nhất Zeus còn ngán
No Name
No Name Cấp 5
Rên HaitenNhân vật nhỏ nên ko biết
Depzai Hetcuu
Depzai Hetcuu Cấp 4
Ưtf =))? Nhìn right xg não nảy chữ rai đờ =))) ( xaml ghê ) 
emo
Cao
Cao Cấp 5
Xin ít bộ như này đọc đỡ buồn
Tại hạ Đường Thần Tú
Tại hạ Đường Thần Tú Cấp 5
emoHaizz...
AiinZ
AiinZ Cấp 4
Thằng Hanho rất chi là bựa :))) cứ phải ngay lúc suy kiệt hay đẫm máu chọt mấy câu muốn đâm ghê :)))
Giáo hoàng tha hóa
Giáo hoàng tha hóa Cấp 5
Thằng bug game nhất là thằng Hanho chứ ko phải main
Lainriss
Lainriss Cấp 5
sao ko chọn Thanatos hay Diêm Vương ấy mà lại đi chọn Anubis nhỉ, hay tại sài quen rồi
Quân Thường Tiếu
Quân Thường Tiếu Cấp 5
LainrissThanatos là kiểu thần ngủ chắc buff đơn mục tiêu với diêm vương kiểu lich nhưng đc pro max chọn anubis 1 phần là vì quen 1 phần là vì vừa đc chém quái sướng tay vừa đc buff tổng nên chọn luôn:)
Wibu simp lỏ
Wibu simp lỏ Cấp 5
LainrissDiêm vương thì t ko bt nhg hnhu Thanatos là vị thần của cái chết và giấc ngủ thì ohariemo đag đánh mà lăn ra ngủ thì hơi ăn c
h
h Cấp 4
Lainrissbởi vì phải thoả mãn điều kiện mới hoá lên được mấy dạng đấy, main ko biết mây điều kiện đấy là gì nên ko giám mạo hiểm.
Lê Quân
Lê Quân Cấp 5
LainrissVì tác giả đang lười vẽ thêm, giờ có sẵn sao không dùng nhể🐧
Laf Pios
Laf Pios Cấp 5
LainrissYep, dù sao hình dạng đã dùng nhiều lần rồi thì sẽ quen tay hơn hàng mới, mà dạng mới thì phải test skill mà lại méo có điều kiện với thời gian 🙂🙂🙂
Lainriss
Lainriss Cấp 5
Wibu simp lỏthần giấc ngủ là Hypnos, vị thần song sinh với Thanatos bạn, Thanatos chỉ là tử thần thôi ^^
Lainriss
Lainriss Cấp 5
Quân Thường Tiếuthần giấc ngủ là Hypnos anh em song sinh với Thanatos bạn, Thanatos là tử thần thôi ko kiêm chức khác ^^
Lainriss
Lainriss Cấp 5
hhình như 2 class kia nó cũng unlock dc rồi, tại thấy Anubis quen rồi nên mới chọn luôn ấy chứ
IQ
IQ Cấp 5
LainrissThật ra do Anubis là chủ thần của Ai Cập nên bú thôi. Thanatos với diêm vương kiểu tiểu thần thôi. Thử ra hades với địa tạng hay phong đô xem :)) bú vội
Hello
Hello Cấp 5
LainrissTao cx thấy thế bởi vì đang có cái hoá sói thành anubis đc rồi thì sao ko chọn thần khác để có cả 2 nhỉ
Khanh Vu
Khanh Vu Cấp 4
HelloHết lọ hóa sói rồi mà bác
Quân Thường Tiếu
Quân Thường Tiếu Cấp 5
LainrissOh thấy bộ thanh niên có chức nghiệp cấp thần hậu duệ thanatos tên trong đấy là thần của giấc ngủ và cái chết
Hello
Hello Cấp 5
Khanh VuÀ vậy à tại tôi ko để ý lắm
Lainriss
Lainriss Cấp 5
Quân Thường TiếuChắc do gộp cả 2 anh em lại, chứ trong thần thoại Hy Lạp 2 ông này mỗi người giữ 1 công việc, Hypnos ru ngủ người sắp chết để Thanatos đưa hồn đi
h
h Cấp 4
Lainrissko đọc novel thì đừng có cãi sau này main nó vẫn phải đi tìm điều kiện để unlock hai cái còn lại, mấy cái class cái nào cũng ngang có một sức mạnh riêng , như diêm vương(không nhớ rõ lắm về sức mạnh) nhưng nó có khả năng kéo đứa khác xuống địa ngục rồi phán quyết nó, triệu hồi ra cả một đống tay sai. Arnurbis thì lại thuộc dạng thuần sức mạnh
Lainriss
Lainriss Cấp 5
hko đọc novel ko biết thì mình nói theo ý kiến mình thôi, ko lẽ cứ đọc novel xong rồi thì lại nói chuyện với người không đọc như kiểu mình biết hết nên trách người ko biết hả bạn ^^
Kai LK
Kai LK Cấp 5
LainrissChọn thanatos đang đánh mà lăn ra ngủ thì ai bảo vệ đồng minh :))
Dao Like
Dao Like Cấp 5
Tk đệ giờ nhìn như titan =))
Hung Nguyen
Hung Nguyen Cấp 4
emo
Luna Kenta
Luna Kenta Cấp 5
Teo chưa bao giờ thấy ôg sát thủ nào đô như z:))
Bổn Tọa Đéo Ngán Ai
Bổn Tọa Đéo Ngán Ai Cấp 5
Luna KentaBro quên rồi à 
Nó là linh mục :))))
Cổ chân Nhân
Cổ chân Nhân Cấp 5
Luna KentaKasante đấy
Luna Kenta
Luna Kenta Cấp 5
Bổn Tọa Đéo Ngán AiLinh mục đô thật :))
Lê Quân
Lê Quân Cấp 5
Cổ chân NhânThế...thế dầu ăn!!!
Xieomi Tômmi
Xieomi Tômmi Cấp 5
Luna Kentatình thế dầu ăn, trùm đã đến, tôi đã đến
Hắc Nhân
Hắc Nhân Cấp 5
Luna KentaChức nghiệp của nó lần đầu là đạo tặc lần nhận chức thứ 2 là linh mục 😅
Liz
Liz Cấp 5
Hắc NhânLần đầu kẻ trộm lần 2 là linh mục còn
Đạo tặc là chức nghiệp khác nx
 Asdrex
Asdrex Cấp 5
Hay ghê emo