Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Nhân Trùng Đại Chiến - Chapter 115

[Cập nhật lúc: 07:56 12/02/2024]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 1
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 2
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 3
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 4
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 5
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 6
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 7
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 8
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 9
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 10
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 11
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 12
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 13
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 14
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 15
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 16
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 17
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 18
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 19
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 20
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 21
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 22
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 23
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 24
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 25
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 26
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 27
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 28
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 29
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 30
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 31
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 32
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 33
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 34
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 35
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 36
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 37
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 38
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 39
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 40
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 41
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 42
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 43
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 44
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 45
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 46
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 47
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 48
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 49
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 50
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 51
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 52
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 53
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 54
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 55
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 56
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 57
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 58
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 59
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 60
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 61
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 62
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 63
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 64
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 65
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 66
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 67
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 68
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 69
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 70
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 71
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 72
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 73
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 74
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 75
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 76
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 77
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 78
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 79
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 80
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 81
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 82
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 83
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 84
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 85
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 86
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 87
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 88
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 89
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 90
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 91
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 92
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 93
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 94
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 95
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 96
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 97
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 98
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 99
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 100
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 101
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 102
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 103
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 104
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 105
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 106
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 107
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 108
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 109
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 110
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 111
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 112
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 113
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 114
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 115
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 116
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 117
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 118
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 119
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 120
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 121
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 122
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 123
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 124
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 125
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 126
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 127
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 128
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 129
Nhân Trùng Đại Chiến chap 115 - Trang 130
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Bắc băng long
Bắc băng long Cấp 5
Chưa mất trí là chưa phái là trạng thái mạnh nhất:)
Quang Đại
Quang Đại Cấp 5
Bắc băng longBản năng hoang dã thì động vậy săn mồi với nhau thì mạnh đúng rồi, h sư tử nuôi trong chuồng thả vêd rừng mai còn cái xác =))
Rng Xanh
Rng Xanh Cấp 3
Não cứng
UwO Highderlight
UwO Highderlight Cấp 4
Highderlight
GodZed
GodZed Cấp 5
Cứng nhất nhưng chưa mất trí thì vẫn chưa mạnh lắmemo
Ngo Phong
Ngo Phong Cấp 4
GodZedChưa mất trí nhưng mượn đc sm của côn trùng thì là hình thái j đây
GodZed
GodZed Cấp 5
Ngo PhongHình thái nhân trùng tt6emo
Nguyen Thien
Nguyen Thien Cấp 4
GodZedTà đế ít thôi đây là côn trùng đấy 3 ở đâu ra tt6
GodZed
GodZed Cấp 5
Nguyen ThienÝ là thông thạo ấy
GodZed
GodZed Cấp 5
Nguyen ThienTôi còn chưa đọc tà đế nữa
F
F Cấp 5
Henshin ngầu đấy :)))
Xui
Xui Cấp 5
T tưởng main chuẩn bị nạp thêm con pet cơemo
Mõm mõm Mõm
Mõm mõm Mõm Cấp 4
Cứng nhưng nghĩ lại học sinh của nest thì chắc éo biết đến kiểm soát mất trí đâu nhỉemo
Mátchađáxay khôngđá
Mátchađáxay khôngđá Cấp 5
Mõm mõm Mõmcó mất trí đâu mà kiểm soát:))emo
Pamcham Ori
Pamcham Ori Cấp 5
Mõm mõm Mõmemo Hensin full armor luôn thế kia thì qua level đó r
Nô Tỳ
Nô Tỳ Cấp 4
Cứng dữ hen :))
D TH
D TH Cấp 5
Nô TỳCon bọ ma này xe cán ko chết cứng thật
Hãi Nhện
Hãi Nhện Cấp 5
Con trùng gì mà cứng nhất hành tinh thế giờ mới biết luôn
Its Jinachii
Its Jinachii Cấp 5
Hãi Nhệncon này có thật nhé, tên khoa học là Phloeodes diabo... tôi ko nhớ tại từng đọc qua do có sở thích với mấy con côn trùng thôi
N
N Cấp 4
Hãi Nhệnbọ cánh cứng ma quỷ á ô oto cán kh chết
Đá Thủ
Đá Thủ Cấp 5
Hãi NhệnTôi lúc trc tưởng là bọ kim cương là cứng nhất emo
Tekachi -senpai
Tekachi -senpai Cấp 5
Ntht hả broemo
huy
huy Cấp 4
Tekachi -senpaiđr ông ngta thí nghiệm r oto tấn rưỡi cán kh chết
Nguyen Dung
Nguyen Dung Cấp 4
Ra tiếp đi hóng quá
P
P Cấp 5
Cứng nhất hành tinh mà h còn kiểm soát mất trí nx thì a giết emo
Unknow
Unknow Cấp 4
PHs của Nest lmj cs kiểm soát mất trí ông. Chắc cái này là bộ xương ngoài th, như lúc main đánh vs con bọ ngựa í
P
P Cấp 5
UnknowQuả mắt nhìn giống emo
Đéo Đế
Đéo Đế Cấp 5
PKo có đâu người ae mấy đứa của nest chủ chương ko ăn thịt nên lm j có kiểm soát
Ko Ten
Ko Ten Cấp 3
PCòn phải nhờ vào í chí của ng kiểm soát nx ko thì vừa ăn thịt bọ phát là biến quái vật mất não luôn
Hàn Đông
Hàn Đông Cấp 4
Adu
Ohhhhhhhh
Ohhhhhhhh Cấp 5
Cứng nhất hành tinh luôn mà emo ghê vậy
Lian _
Lian _ Cấp 5
OhhhhhhhhChắc ko cứng bằng xẻng của m đâuemo
D TH
D TH Cấp 5
Lian _Xe cán còn ko chết xẻng của đạo hữu làm đc gì
Umara Hime
Umara Hime Cấp 5
OhhhhhhhhNó cứng vl chứ đùa xe hơi cán éo sao là hiểu rồi